Cursus voor therapeuten

Met onze post-HBO cursus ontdekt u een manier van behandelen om revalidanten binnen de geriatrische revalidatie, op een effectieve manier richting zelfmanagement en dagelijks functioneren te sturen.

Veel ouderen ervaren de overgang van klinische revalidatie naar revalidatie thuis groot. Eenmaal thuis worden ze vaak pas echt geconfronteerd met belemmeringen in hun dagelijks functioneren als gevolg van de aandoening. Onzekerheid om te bewegen of verminderd zelfvertrouwen belemmeren de motivatie om de revalidatie zelfstandig voort te zetten.

Onze post-HBO cursus brengt sensortechnologie en coaching op een unieke manier bij elkaar samen in de wereld van geriatrische revalidatie. De coaching is gebaseerd op elementen uit cognitief gedragsmatige therapie van een bewezen effectief programma en gesprekstechnieken gebaseerd op motivational interviewing. De sensortechnologie sluit als coaching hulpmiddel aan om de revaliderende ouderen te stimuleren tot het zelfstandig doen van dagelijkse activiteiten en meer bewegen.

Waarom sensortechnologie?

De sensordata is een objectieve weergave van het bewegen en doen van activiteiten gedurende de dag en kan gebruikt worden als feedback, het bijhouden van de voortgang, bij het stellen van doelen, het plannen van activiteiten en het evalueren van deze activiteiten. Resultaten van een gerandomiseerde trial, de SO-HIP trial, tonen dat het gebruik van sensortechnologie als feedback en hulpmiddel bij de revalidatie, het herstel in het dagelijks- en fysiek functioneren van oudere revalidanten na een heupfractuur verbetert. Dit resulteerde in een toename van dagelijkse activiteiten, het vergroten van een veilig gevoel en een verminderd gevoel van valangst. Momenteel wordt de methode hipper ook bij andere doelgroepen binnen de geriatrische revalidatie succesvol ingezet.

Opmerking cursist: ‘’Motivational interviewing en cognitieve gedragsmatige therapie gebruikte ik al, maar tijdens de cursus kwamen er meer disciplines aan bod waardoor ik het nog beter kan toepassen’’.         

Inhoud

De cursus wordt in overleg samengesteld en bestaat uit een startbijeenkomst van een half dagdeel en 5 maandelijkse bijeenkomsten van een uur op locatie (of digitaal). De cursist werkt als zelfstudie aan een eigen praktijkopdracht welke aan het eind van de scholing wordt gepresenteerd en getoetst.

De startbijeenkomst is een introductie op Hipper en coaching en uitleg van het sensorsysteem.

Na de scholing is de cursist in staat:

  1. Het belang van het inzetten van de combinatie van coaching en sensortechnologie ten behoeve van een revalidant te beargumenteren en onderbouwde informatie te geven over deze interventie in de revalidatie en ondersteuning van de revalidant.
  2. De verkregen kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van het gebruik van coaching en sensortechnologie toe te passen in de eigen organisatie.
  3. Een individueel revalidatieproces te analyseren en de interventie methodisch volgens protocol toe te passen en te evalueren met betrokkenen (revalidant, betrokken mantelzorgers, multidisciplinaire revalidatieteam).
  4. De inzet van de interventie uit te voeren volgens shared decision making.
  5. De inzet van de interventie toe te passen in zowel de klinische- als ambulante setting/ revalidatie thuis indien van toepassing.

Voor de cursus is accreditatie aangevraagd bij ADAC en KNGF.

Voor wie?

De cursus is gericht op HBO zorgprofessionals in de geriatrische zorg. Dit kunnen ergotherapeuten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen zijn. De cursus wordt veelal incompany aangeboden aan het multidisciplinaire team dat met deze doelgroep werkt.

Wanneer?

Onze eerstvolgende post-HBO cursus start op verzoek.

Deelnemers

Maximaal 10 deelnemers.

Kosten

€950,- per deelnemer van de post-HBO cursus (excl. btw).

Inclusief:

  •   Handleiding
  •   Accreditatie

Accreditatie

20 punten voor zowel fysio-als ergotherapeuten. (KNGF en ADAC )

Locatie

In afspraak, veelal op locatie van de zorgorganisatie en/of digitaal.

Contact

Heeft u vragen over onze post-HBO cursus? Stuur dan gerust een e-mail naar info@hippertx.nl. Wij geven u dan zo spoedig mogelijk antwoord.